Стручно особље:

 • Весна Вујачић – директор
 • Јелена Лукић- секретар
 • Зејак Арсић Јелена – рачунополагач
 • Тијана Ненадовић – психолог
 • Бабочаић Фридл Драгана – педагог
 • Гордана Стојчевић – библиотекар
 • Мартинко Нада – благајник

Техничко особље:

 • Дамљановић Даница – спремачица
 • Цакић Вукосава – спремачица
 • Цвејић Славица – спремачица
 • Рада Петровић- спремачица
 • Драгана Васић – спремачица
 • Весна Филиповић -сервирка
 • Момир Михајловић – домар