1. Станчић Весна – професор разредне наставе
 2. Јовановић Гордана – професор разредне наставе
 3. Беочанин Бобан – професор разредне наставе
 4. Маја Дерикравић- професор разредне наставе
 5. Денчић Соња – професор разредне наставе
 6. Јасмина Перовић – професор разредне наставе
 7. Алексић Данијела – професор разредне наставе
 8. Барашин Дамир – професор разредне наставе
 9. Трмчић Дејан – наставник разредне наставе
 10. Стојановић Валентина – наставник разредне наставе
 11. Каић Гордана – професор разредне наставе
 12. Мирјана Бачевић – професор разредне наставе