1. Валентина Стојановић 1/1 – први уторак у месецу када се настава одвија послеподне;  од 17:10h до 18:30h
 2.  Мирјана Бачевић 1/2 – први уторак у месецу када се настава одвија послеподне; од 17:05h до 18:30h
 3. Гордана Каић 1/3 – први уторак у месецу када се настава одвија послеподне; од 17:05h до 18:30h
 4. Весна Станчић 2/1 – послеподневна смена, среда, од 17:10h до 17:55h
 5. Гордана Јовановић 2/2 – послеподневна смена, среда, од 17:10h до 18:00h
 6. Бобан Беочанин 2/3 – преподневна смена, петак 2. час, послеподневна смена, среда 4. час
 7. Маја Дерикравић 3/1 – преподневна смена, уторак; од 10:00h до 10:45h, послеподневна смена, среда; од 17:15h до 18:00h
 8. Соња Денчић 3/2 –пре подне: уторак од 8:45 до 9:30; после подне: уторак од 14:15 до 15:00
 9. Јасмина Перовић 3/3 – послеподневна смена, понедељак, од 17:10h до 18:00h
 10. Дејан Трмчић 4/1 – преподневна смена, петак, 6. час
 11. Данијела Алексић 4/2 – послеподневна смена, уторак, 17:10h до 18:00h
 12. Дамир Барашин 4/3 – обе смене, среда, други час
 13. Мирјана Ивезић, наставник енглеског језика први четвртак у месецу, од 18:00h до 19:00h
 14. Марица Човић, наставник енглеског језика први четвртак у месецу, од 18:00h до 19:00h
 15. Бојана Мицић Јовић, наставник верске наставе – први четвртак у месецу, од 18:00h до 19:00h