• Шћепановић Снежана – професор, српски језик и књижевност
 • Трошић Јелена – професор, српски језик и књижевност
 • Радослав Анђелковић- професор, српски језик и књижевност
 • Стојчевић Гордана – професор, српски језик и књижевност, грађанско васпитање
 • Живковић Емина – професор, историја
 • Ракић Драгана – професор, ликовна култура
 • Павловић Луковић Вања – професор, музичка култура
 • Ђумић Олгица – професор, француски језик
 • Божовић Милена – професор, француски језик
 • Нијемчевић Кнежевић Анка – професор, хемија
 • Милена  Љубић Дејановић- професор, енглески језик
 • Мирјана Ивезић – професор, енглески језик
 • Марица Човић – професор, енглески језик
 • Глоговац Ивана – професор, физичко васпитање
 • Прекић Вучићевић Јелена – професор, физичко васпитање
 • Вујачић Весна – професор, математика
 • Даниела Радивојевић – професор, математика
 • Тешић Тамара- професор, математика и информатика и рачунарство
 • Словић Милојица – професор, географија
 • Саковић Ненад – професор, физика, техника и технологија
 • Јојић Миланка – професор, техника и технологија
 • Рашевић Снежана – професор, техника и технологија
 • Стојичић Владислав – професор, информатика и рачунарство
 • Мандић Татјана – професор, биологија
 • Костић Снежана – професор, биологија
 • Бојана Мицић Јовић – професор верске наставе