1. разред

 1. Валентина Стојановић
 2. Мирјана Бачевић
 3. Гордана Каић

2. разред

 1. Весна Станчић
 2. Гордана Јовановић
 3. Бобан Беочанин

3. разред

 1. Маја Дерикравић
 2. Соња Денчић
 3. Јасмина Перовић

4. разред

 1. Дејан Трмчић
 2. Данијела Алексић
 3. Дамир Барашин

5. разред

 1. Миланка Јојић
 2. Јелена Трошић
 3. Јелена Прекић Вућићевић

6. разред

 1. Ивана Глоговац
 2. Тамара Тешић
 3. Вања Павловић Луковић

7. разред

 1. Татјана Мандић
 2. Снежана Рашевић

8. разред

 1. Ненад Саковић
 2. Радослав Анђелковић
 3. Милојица Словић