ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА:

1. час  08:00 – 08:45

2. час  08:50 – 09:35

ВЕЛИКИ ОДМОР

3. час  10:00 – 10:45

4. час  10:50 – 11:35

5. час  11:40 – 12:25

6. час  12:30 – 13:15

7. час  13:30 – 14:15

ПОПОДНЕВНА СМЕНА:

1. час  13:30 – 14:15

2. час  14:20 – 15:05

ВЕЛИКИ ОДМОР

3. час  15:30 – 16:15

4. час  16:20 – 17:05

5. час  17:10 – 17:55

6. час  18:00 – 18:45